ผู้ตรวจการแผ่นดิน

        นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและประชุมกับผู้แทนสำนักงานจังหวัดพิษณุโลก ผู้แทนสำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ และผู้ร้องเรียน เพื่อเร่งแก้ไขปัญหา กรณี ชาวบ้านตำบลบึงพระ ม.3 ร้องเรียนสำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลกออกโฉนดรุกล้ำคลองสาธารณะบริเวณข้างองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน พร้อมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินในการประกาศขึ้นทะเบียนแนวเขตกำแพงเมือง-คูเมือง เมืองพิษณุโลก ให้เป็นไปตามเขตแนวระวางแผนที่ รศ.122 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ณ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก