ผู้ตรวจการแผ่นดิน

         พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายปรีดา เวทยาวงศ์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ประชุมหารือและลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับนายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งผู้แทนจากกรมป่าไม้ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครราชสีมา และเทศบาลตำบลสุรนารี เพื่อแก้ไขปัญหากรณีการใช้ประโยชน์ในที่ดินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กว่า 800 ไร่ ซึ่งทับซ้อนกับที่ดินทำกินของชาวบ้านกว่าร้อยรายในพื้นที่หลังยืดเยื้อยาวนานเกือบ 30 ปี เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561