ผู้ตรวจการแผ่นดิน

         นายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและประชุมหารือร่วมกับ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุโขทัย อำเภอทุ่งเสลี่ยม อุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย และตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย เพื่อแก้ไขปัญหา กรณี ประชาชนได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการขุดดินในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ณ จังหวัดสุโขทัย