ผู้ตรวจการแผ่นดิน

        นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้เกียรติสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ สัมภาษณ์เกี่ยวกับความคืบหน้าการวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนของผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณี พรรคการเมือง (พรรคประชาธิปัตย์ และพรรคเพื่อไทย) ขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ในคำสั่งที่ 53/2560 เรื่องการดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. 2560 หรือไม่ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน