ผู้ตรวจการแผ่นดิน

         นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณี การก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบ้านทุ่งเศรษฐี หมู่ที่ 5 ตำบลผาสิงห์ อำเมือง จังหวัดน่าน รุกล้ำที่ดินของผู้ร้องเรียน เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ณ จังหวัดน่าน