ผู้ตรวจการแผ่นดิน

         พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้เกียรติเข้าร่วมงานพิธีเปิดงานณรงค์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์ ออเจ้าเมาไม่ขับ ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ เพื่อณรงค์ให้พี่น้องประชาชนทุกคนร่วมกันสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับวินัยจราจร การขับขี่ยานพาหนะ และความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย พร้อมช่วยกันตักเตือนซึ่งกันและกันถึงความ ไม่ประมาทในการใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะกรณีดื่มสุราแล้วขับพาหนะ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตบนท้องถนน โดยมี ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ พล.ต.ต.วรพงษ์ ทองไพบูลย์ ผู้บังคับการตำรวจรถไฟ นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย และผู้แทนภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมงานดังกล่าว ในการนี้ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินยังได้ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดินให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนที่มาร่วมงานได้รับทราบอีกด้วย เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 ณ สถานีรถไฟหัวลำโพง