ผู้ตรวจการแผ่นดิน

         นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นางสาวจงดี หมายดี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560 ของนายธาวิน อินทร์จำนงค์ อดีตรองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน