ผู้ตรวจการแผ่นดิน

         นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายปรีดา เวทยาวงศ์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมประชุมกับคณะทำงานเรื่องร้องเรียน กรณี การผลิตวิตามินโฟลิก เอซิด (Folic Acid) ขนาด 400 ไมโครกรัม (0.4 มิลลิกรัม) เพื่อป้องกันปัญหาการพิการในเด็กทารกแรกเกิด และการแก้ไขระเบียบว่าด้วยการจดทะเบียนอาหารเสริม พ.ศ. 2550 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน