ผู้ตรวจการแผ่นดิน

        นายปรีดา เวทยาวงศ์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากนางสุดา พรหมทอง และผู้แทนชาวบ้านจากอำเภอปะกง จังหวัดพังงากว่า 20 คน กรณี บริษัทเอกชน 2-3 ราย ได้ออกเอกสารสิทธิซ้อนที่ดินทำกินของชาวบ้านที่อยู่อาศัยมาเกือบ 60 ปี และถูกข่มขู่ให้ออกจากที่ดินทำกินของตน ซึ่งได้รับความเดือนร้อนมา 10 กว่าปี ทำให้ชาวบ้านบางรายยังถูกดำเนินคดีข้อหาบุกรุกอีกด้วย โดยภายหลังทราบว่าหนึ่งในเจ้าของบริษัทเอกชนรายหนึ่ง คือ นายวัฒนา อัศวเหม ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งสมัยนั้นชาวบ้านได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่ยังไม่มีความคืบหน้า เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน