ผู้ตรวจการแผ่นดิน

         คุณสุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง และตัวแทนขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย We Move เข้ายื่นหนังสือสอบถามความคืบหน้าในการดำเนินการของผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีที่เคยมีคำวินิจฉัยว่านายธีรวัฒน์ ธีรโรจน์วิทย์ กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประพฤติเข้าข่ายผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรง จากการถูกร้องเรียนเรื่องชู้สาว โดยมีนายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายกมลธรรม วาสบุญมา ผู้อำนวยการสำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วม และนางสาวณธษา วงษ์จันทร์ เจ้าหน้าที่สอบสวนอาวุโส เข้ารับหนังสือและร่วมชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน