ผู้ตรวจการแผ่นดิน

         นายสิริน ชาวเพ็ชรดี เจ้าหน้าที่สอบสวนผู้ชำนาญการ นายทิฆัมพร ยะลา เจ้าหน้าที่สอบสวนผู้ชำนาญการ และนายประจักษ์ธรรม โรจนะภิรมย์ เจ้าหน้าที่สอบสวนอาวุโส รับยื่นเอกสารหลักฐานจากกลุ่มประชาชนสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ เพิ่มเติม กรณี เจ้าหน้าที่ของรัฐแอบอ้างคำสั่ง คสช. ดำเนินการทวงคืนที่ดิน และขับไล่ประชาชนออกจากที่ดินทำกินโดยไม่เป็นไปตามคำสั่ง คสช. เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน