ผู้ตรวจการแผ่นดิน

         นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจาก พท.พญ.กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี และเครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ โดยขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ คณะกรรมการ ปิโตรเลี่ยม รัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนพลังงาน และอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กรณี การเปิดประมูลสัมปทานปิโตรเลี่ยมแหล่งบงกช เอราวัณ ในอ่าวไทย เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน