ผู้ตรวจการแผ่นดิน

         นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนางขนิษฐนันท์ อภิหรรษากร เจ้าหน้าที่สอบสวนผู้ชำนาญการ และคณะ ร่วมประชุมหารือกับกงสุลยูเครนประจำประเทศไทย ผู้แทนกรมราชทัณฑ์ ผู้แทนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณี องค์กร Ukrainian Paliament Commission for Human Right มีหนังสือถึงผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อขอความอนุเคราะห์ให้แสวงหาข้อเท็จจริงผู้ต้องขังสัญชาติยูเครน ถูกควบคุมตัวตามหมายจำคุกของศาลอาญาในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ฐานครอบครองเพื่อจำหน่ายและนำเข้าโคคาอีน โดยศาลอาญาของประเทศไทยมีคำพิพากษาลงโทษจำคุกเป็นเวลา 25 ปี ซึ่งปัจจุบันผู้ต้องขังเป็นผู้ต้องขังชั้นดีมาก องค์กร Ukrainian Paliament Commission for Human Right จึงขอความอนุเคราะห์ผู้ตรวจการแผ่นดิน ดังนี้ 1.ตรวจสอบและรับรองการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในเรือนจำ โดยเฉพาะด้านการดูแลสุขภาพ และการรักษาพยาบาลในยามเจ็บป่วย 2.การพระราชทานอภัยโทษจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 2 กรณี คือ การขอพระราชทานอภัยโทษเป็นรายบุคคล และการพระราชทานอภัยโทษหมู่ในโอกาสสำคัญต่าง ๆ 3.แสวงหาข้อมูลแนวทาง และขั้นตอนปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิของบุคคลที่อยู่ในสถานะเหยื่อของการค้ามนุษย์ การต่อสู้คดีหรือการโต้แย้งในข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จำเป็นต้องยกขึ้นว่ากล่าวกันในศาลเท่านั้น เนื่องจากเป็นอำนาจเฉพาะของศาลในการพิจารณาพิพากษาคดี แต่อาจสามารถรื้อฟื้นคดีได้หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง