ผู้ตรวจการแผ่นดิน

         เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะ ร่วมประชุมหารือกับ พ.ต.อ.ปริญญา เหลืองอุทัย ผู้กำกับสถานีตำรวจทุ่งสองห้อง และนายไพบูลย์ พลประจักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา กรณี มีผู้ร้องเรียนบริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ที่อนุญาตให้เอกชนเข้ามาออกร้านเล่นการพนันหมุมวงล้อในงานเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ที่จัดขึ้นภายในศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 7-9 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา โดยร้านเหล่านี้มีกลุ่มหน้าม้าคอยหลอกลวงประชาชนให้มาเล่นการพนันจนได้รับความเสียหาย จนมีประชาชนสูญเสียทรัพย์สินไปกว่า 50,000 บาท ในการนี้ บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย์ จำกัด และสถานีตำรวจทุ่งสองห้อง พร้อมเร่งดำเนินการแก้ไขตามกระบวนการยุติธรรมเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหาย