ผู้ตรวจการแผ่นดิน

         นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากตัวแทนชาวบ้านบ้านกลางหมู่ 9 อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด กว่า 40 ราย โดยขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบ กรณี ผู้ใหญ่บ้านตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ปฏิบัติตนไม่เป็นธรรมกับลูกบ้าน หมู่ 9 ในการจัดสรรงบประมาณโครงการต่างๆ ของรัฐ ที่ได้รับการจัดสรรมา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน