ผู้ตรวจการแผ่นดิน

        พันโท เทพจิต วีณะคุปต์ เจ้าหน้าที่สอบสวนผู้ชำนาญการ พร้อมด้วยคณะ ได้ร่วมประชุมหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดบึงกาฬ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และกรมเจ้าท่า กรณี ได้มีการลักลอบระเบิด ขุดหิน และดินลูกรังในที่สาธารณะ และการลักลอบดูดทรายจากแม่น้ำโขงโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อนำไปจำหน่ายให้กับโครงการป้องกันตลิ่งตามแนวแม่น้ำโขงของกรมโยธาธิการ และลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อทำการเก็บตัวอย่างหินที่ใช้ในการก่อสร้างโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2561 ณ จังหวัดบึงกาฬ