ผู้ตรวจการแผ่นดิน

         นายปรีดา เวทยาวงศ์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะ ประชุมหารือเรื่องร้องเรียนร่วมกับ นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหา เรื่องร้องเรียน กรณี ประชาชนอำเภอกะปงร้องเรียนว่าเอกชนบุกรุกที่ดินสาธารณะ (ทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์ทุ่งส้อง) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดพังงา