ผู้ตรวจการแผ่นดิน

         พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามความคืบหน้าเรื่องร้องเรียน กรณี ประกาศแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานทับซ้อนที่ดินของราษฎรในพื้นที่รวมกว่า 9 ตำบลใน 3 อำเภอของจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ อำเภอ ปักธงชัย อำเภอครบุรี และอำเภอเสิงสาง ซึ่งราษฎรบางส่วนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวมีเอกสารหลักฐานทางที่ดินอยู่ เช่น ส.ค.1 , น.ส. 3 ก. , โฉนดที่ดิน , ส.ป.ก. 4-01 และ ส.ท.ก. เบื้องต้นพบว่าปัญหาการทับซ้อนของที่ดินนั้น เกิดจากการส่งมอบพื้นที่และการประกาศแนวเขตของหน่วยงานภาครัฐในแต่ละช่วงเวลา มีความคลาดเคลื่อนของแนวเขต เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน