ผู้ตรวจการแผ่นดิน

         เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะ ได้เข้าร่วมกิจกรรม รวมพลังจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ด้วยการปลูกต้นไม้รอบอ่างเก็บน้ำห้วยกระแทก พร้อมทั้งประชุมหารือกับหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เกี่ยวกับรูปแบบ การจัดโครงการ “เฉลิมพระเกียรติเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์” เนื่องในโอกาสการเฉลิมพระเกียรติและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็น พระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ อ่างเก็บน้ำห้วยกระแทก และในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะ ได้ร่วมประชุมหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการขอคำแนะนำและขออนุเคราะห์หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อร่วมกันจัดโครงการ “เฉลิมพระเกียรติเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์” เนื่องในโอกาสการ เฉลิมพระเกียรติและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยกระแทก