ผู้ตรวจการแผ่นดิน

         นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะ ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริง กรณี โรงเรียนเกาะสมุยได้ทำการแลกเปลี่ยนที่ดินกับผู้ร้องเรียน โดยได้จัดทำเอกสารอันเป็นเท็จขึ้น จึงทำให้ ผู้ร้องเรียนไม่สามารถนำที่ดินดังกล่าวไปออกเอกสารสิทธิได้ ส่งผลให้ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ อำเภอเกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี