ผู้ตรวจการแผ่นดิน

         นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับคำร้องจาก นางสาวณัฎฐา มหัทธนา นักกิจกรรมกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง เพื่อตอบโต้ต่อหนังสือผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 กรณี ที่ให้พิจารณาคำร้องเพื่อส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความว่า คำสั่งหัวหน้าคสช.ที่3/2558 ขัดรัฐธรรมนูญตามคำร้องหรือไม่ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน