ผู้ตรวจการแผ่นดิน

        เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดลพบุรี เพื่อหารือกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในการเตรียมจัดโครงการ“เฉลิมพระเกียรติเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์” เนื่องในโอกาสการเฉลิมพระเกียรติและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่จะมีขึ้นในวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยกระแทก ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าวนั้นเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ และสำนักงานจังหวัดลพบุรี