ผู้ตรวจการแผ่นดิน

        นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะ ร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณี ผู้ร้องเรียนในจังหวัดลพบุรีและจังหวัดนครสวรรค์ ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินในเขตพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินในท้องที่อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี และอำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ พุทธศักราช 2483 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน