ผู้ตรวจการแผ่นดิน

        นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเส้นทางรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ณ สถานีสุวรรณภูมิ ปลายทางสถานีหัวหมาก เพื่อสังเกตการณ์ปริมาณการใช้บริการของประชาชนในชั่วโมงเร่งด่วนกับจำนวนรถไฟฟ้าที่ให้บริการ ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ พร้อมร่วมประชุมหารือกับบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณี บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ไม่สามารถบริหารจัดการการเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ให้เพียงพอต่อการใช้บริการในเวลาเร่งด่วนได้ ทำให้ประชาชนผู้ใช้บริการได้รับความเดือดร้อนเสียหาย ต้องใช้เวลารอรถนานกว่า 1 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ณ สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ สถานีหัวหมาก