ผู้ตรวจการแผ่นดิน

        นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะ ประชุมหารือร่วมกับผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง ผู้แทนจากกรมราชทัณฑ์ และผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตยูเครน เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของผู้ต้องขังสัญชาติยูเครน กรณี เกี่ยวกับการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์ในเรือนจำ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561ณ เรือนจำกลางบางขวาง