ผู้ตรวจการแผ่นดิน

        พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะ ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน และลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี การแก้ไขปัญหาอาหารและเครื่องดื่มที่จำหน่ายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีราคาสูง โดยมีนายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปะชัย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน นายพิฆเนศ ต๊ะปวง รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และนายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่ด้วย เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ