ผู้ตรวจการแผ่นดิน

        พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 นอกจากนี้ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินยังได้จัดกิจกรรม “ผู้ตรวจการแผ่นดิน เราทำความดีด้วยหัวใจ” โดยมีการเปิดให้ลงนามถวายพระพรออนไลน์ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และการเขียนความดีที่จะกระทำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลลงในใบไม้แห่งความดี แล้วนำไปติดไว้บนต้นไม้แห่งความดีโดยทั่วกัน เพื่อเป็นสัญลักษณ์หรือเป้าหมายที่จะดำเนินการสานต่อพลังแห่งความดี รู้รักสามัคคี และมีจิตสาธารณะ สร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่และทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน