ผู้ตรวจการแผ่นดิน

        พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ร่วมประชุมหารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาในกระบวนการยุติธรรม กรณี ความล่าช้าในการดำเนินคดีอาญาของพนักงานสอบสวนที่สืบเนื่องมาจากการอายัดตัวผู้ต้องหา เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน