สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

        พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ได้ให้การต้อนรับ นาย อาหมัด ซูอาดิ (Mr. Ahmad Suadi) ผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในโอกาสเดินทางมาเข้าเยี่ยมคารวะผู้ตรวจการแผ่นดิน และหารือ ข้อราชการ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทของผู้ตรวจการแผ่นดิน ในการเยียวยาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน และในโอกาสนี้ นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ยังได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินให้ผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียได้รับทราบอีกด้วย เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน