สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

        เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 ณ จังหวัดสุโขทัย นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย นายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะ ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณีเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอ ทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย และสถานีตำรวจภูธรทุ่งเสลี่ยม ดำเนินคดีผู้ร้องเรียนข้อหาบุกรุกที่สาธารณะ ซึ่งที่ประชุมเห็นว่า เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและไม่เป็นภาระแก่ ผู้ร้องเรียน จึงขอให้อำเภอทุ่งเสลี่ยมและเทศบาลตำบล เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ตรวจสอบความเป็นสาธารณะของที่ดินพิพาทให้ชัดเจนก่อน