สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

        พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ร่วมประชุมหารือกับผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และผู้แทนบริษัท เลซี่ แคท อินเตอร์เนชั่นแนล ทราเวล เซอร์วิส จำกัด (จดทะเบียนสัญชาติจีน) เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมจากกรณีสำนักงานตำรวจแห่งชาติอายัดทรัพย์สินของบริษัท เลซี่ แคท อินเตอร์เนชั่นแนล ทราเวล เซอร์วิส จำกัด อันเนื่องจากเหตุการณ์เรือเซเรนาด้า ซึ่งเป็นเรือของบริษัทดังกล่าว ได้อับปางลงบริเวณเกาะเฮ จังหวัดภูเก็ต ทำให้มีนักท่องเที่ยวจีนจำนวน 35 คน ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย และขอให้เร่งรัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติพิจารณาคดีตามกรอบระยะเวลาของกฎหมายด้วย เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน