สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

        เมื่อวันที่ 14-15 กันยายน 2561 ณ จังหวัดเพชรบุรี พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมโครงการสัมมนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้หัวข้อ “รวมพลังสร้างสรรค์งาน ร่วมปันสุขสู่สังคม” ณ โรงแรมโนโวเทล หัวหิน ชะอำบีช รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งจัดโดยสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ กิจกรรมประกอบไปด้วย การมอบโอวาทและแนวทางการปฏิบัติงานโดยผู้ตรวจการแผ่นดิน การบรรยายเกี่ยวกับการสร้างแรงบันดาลใจในการทํางานและการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม โดย พันเอกนายแพทย์ พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา และการทำกิจกรรมจิตอาสา “ผู้ตรวจการแผ่นดิน เราทําความดีด้วยหัวใจ” ร่วมกันเก็บขยะชายหาด เนื่องในวันเก็บขยะชายหาดสากล ประจําปี 2561 ณ บริเวณชายหาดชะอํา รวมทั้งยังได้ร่วมกันทำบุญถวายสังฆทานและบริจาคอุปกรณ์ทำความสะอาดต่าง ๆ ณ วัดเนรัญชราราม อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้ บรรยากาศตลอดการสัมมนาเต็มไปด้วยความรัก ความสนุกสาน และความสามัคคี