สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

        เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ณ สำนักงานบริษัท ขอนแก่นกรีนพาวเวอร์ จำกัดนายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเขต 4 เพื่อศึกษาระบบการทำงานของโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัทขอนแก่นกรีนพาวเวอร์จำกัด พร้อมทั้งร่วมประชุมหารือกับนายอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น เกี่ยวกับการประกอบกิจการของโรงงาน และการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน