สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

        เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากนายทศวร ทิพยมงคล โดยขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทหารและคณะอนุกรรม การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.) ในการเข้าไปตรวจสอบที่ดินของตนในอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยกล่าวอ้างว่าที่ดินดังกล่าวอาจเป็นที่ดินสาธารณะ ทั้งที่ที่ดินนี้เป็นมรดกตกทอดมาและศาลยังมีคำพิพากษาว่าตนมีสิทธิในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว