สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

        วันที่ 25 ตุลาคม 2561 พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายวทัญญู ทิพยมณฑา และนายกีรป กฤตธีรานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นำคณะลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการ “เฉลิมพระเกียรติเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์” เนื่องในโอกาสการเฉลิมพระเกียรติและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ โรงเรียนวัดบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และหน่วยงานในพื้นที่ให้การต้อนรับ อีกทั้งได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม“ผู้ตรวจการแผ่นดิน เราทำความดีด้วยหัวใจ” ได้แก่ มอบรถเข็นวีลแชร์ให้กับผู้พิการในพื้นที่ มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ มอบอุปกรณ์กีฬา-การศึกษา สร้างสนามกีฬาเปตอง ปรับปรุงสนามวอลเลย์บอล สนามตะกร้อ สนามแอโรบิค และซ่อมแซมถนนในโรงเรียนวัดบ้านเก่าอีกด้วย