สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

        เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ วัดสวนแก้ว อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะ จัดกิจกรรม "ปันน้ำใจ ให้ใจเป็นสุข" ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยการมอบคอมพิวเตอร์ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จำนวน 5 เครื่อง พร้อมเสื้อผ้าและสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้แก่วัดสวนแก้วไปใช้ประโยชน์ต่อไป