สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

        เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ร่วมประชุมหารือกับผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้แทนกรมราชทัณฑ์ และผู้แทนสำนักงานกิจการยุติธรรม เพื่อร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่สืบเนื่องมาจากการอายัดตัวและความล่าช้าในการดำเนินคดีของพนักงานสอบสวน