ผู้ตรวจการแผ่นดิน

        เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บริเวณลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ และโรงเรียนบ้านหนองยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งบรรยากาศของการจัดงานทั้งสองแห่งเต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน อีกทั้งเด็กๆ ยังได้รับความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดินผ่านรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินอีกด้วย