ผู้ตรวจการแผ่นดิน

        เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ นำโดย Atty. Melchor Arthur H. Carandang ตำแหน่ง รองผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และยังได้ประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือภายใต้กรอบอาเซียน รวมถึงการศึกษาดูงานส่วนงานต่าง ๆ ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน อาทิ Call Center โถงรับเรื่องร้องเรียน และพิพิธภัณฑ์ผู้ตรวจการแผ่นดิน