ผู้ตรวจการแผ่นดิน

        เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายกีรป กฤตธีรานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นำคณะผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ นำโดยนายเมลเคอร์ อาเธอร์ คารันดัง (Mr. Melchor Arthur H. Carandang) รองผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ร่วมประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณี การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลศรีประจันต์ ร่วมกับนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายอำเภอศรีประจันต์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีประจันต์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ชั้น 2 เทศบาลตำบลศรีประจันต์ พร้อมทั้งลงพื้นที่ศึกษาดูงานเชิงประจักษ์ ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร หมู่ 4 ตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกระบวนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ที่ประเทศคู่ภาคีจะสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับเรื่องร้องเรียนที่มีลักษณะเดียวกันของประเทศตนเองได้ กรณีการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้กับประชาชนตำบลศรีประจันต์และตำบลข้างเคียง จังหวัดสุพรรณบุรี หลังเผชิญกับปัญหาน้ำเน่าเสียและกลิ่นอันไม่พึงประสงค์มานานกว่า 6 ปี นับเป็นการแก้ไขเรื่องร้องเรียนที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินได้ติดตามแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด ล่าสุด ได้ดำเนินการคืบหน้าไปมาก โดยเทศบาลตำบลศรีประจันต์ได้เข้ามาบริหารศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรแทนบริษัทเอกชน และเร่งมาตรการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อาทิ การงดรับขยะจากพื้นที่อื่นชั่วคราว เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาขยะคงค้างเก่าให้เข้าสู่ระบบเสียก่อนและทำการฝังกลบ การเสริมคันดินรอบบ่อบำบัดน้ำเสียให้สูงขึ้น เพื่อลดปัญหาน้ำเสียเจิ่งนอง และการก่อสร้างรั้วเมทัลชีทป้องกันขยะปลิวไปนอกพื้นที่ ซึ่งมาตรการต่าง ๆ นับเป็นสัญญาณอันดีที่ปัญหาเหล่านี้จะได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป