ผู้ตรวจการแผ่นดิน

        เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายเมธี มั่นคง ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะ ประชุมหารือและลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมทางหลวง แขวงทางหลวงอ่างทอง อำเภอบางปะหัน และท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณี ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพระนคร ศรีอยุธยาได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีสะพานลอยข้ามถนนสายเอเชีย ช่วงระหว่างตำบลขยายกับตำบลบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนคร ศรีอยุธยา จึงมีความต้องการให้กรมทางหลวงก่อสร้างสะพานลอยข้ามถนนให้กับประชาชน เนื่องจากถนนสายดังกล่าวเป็นถนนที่มีปริมาณรถยนต์ในการสัญจรเป็นจำนวนมาก และลักษณะการขับขี่ของรถยนต์แต่ละคนมักมีการใช้ความเร็วในการขับขี่ค่อนข้างสูง จึงทำให้ถนนสายนี้เกิดอุบัติเหตุ และมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนบ่อยครั้ง ซึ่งผลจากการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แนวทาง การแก้ไขร่วมกัน คือ ท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะประสานอำเภอบางปะหัน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สามต้น และองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ ร่วมกันจัดทำประชาคมประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ความเห็นชอบการจัดสร้างสะพานลอยและการปรับรูปแบบสะพานลอยที่มีความเหมาะสม เพื่อให้เกิดผลกระทบกับเจ้าของที่ดินบริเวณดังกล่าวน้อยที่สุด