ผู้ตรวจการแผ่นดิน

        เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ร่วมประชุมหารือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณี การประกอบกิจการที่ผิดกฎหมายของบริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด