ผู้ตรวจการแผ่นดิน

        เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายกีรป กฤตธีรานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ร่วมประชุมหารือกับนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณี เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตลอดจนเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ทำให้ประชาชนที่อยู่อาศัยภายในเขตพื้นที่ติดต่อกับเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตอุทยานแห่งชาติ ป่าอนุรักษ์ ได้รับความเดือดร้อน