ผู้ตรวจการแผ่นดิน

        เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายปิยะ ลือเดชกุล ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน และคณะ ร่วมประชุมหารือกับสถานีตำรวจนครบาลประชาชื่น สำนักงานเขตจตุจักร และสำนักงานตลาด กรุงเทพมหานคร เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณี ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการสัญจรการเดินทางรถไม่เป็นระเบียบ และปัญหาความสะอาดในพื้นที่ตลาดประชานิเวศน์ 1