ผู้ตรวจการแผ่นดิน

        เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พันโท เทพจิต วีณะคุปต์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 4 และคณะ ลงพื้นที่ร่วมกับนายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัด สุราษฎร์ธานี นายอำเภอเกาะพะงัน สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาเกาะพะงัน และเทศบาลตำบลเกาะพะงัน เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสภาพโครงสร้างของท่าเทียบเรือและมาตรฐานความปลอดภัยในการบริหารจัดการท่าเทียบเรือและเรือโดยสาร จากนั้นคณะทั้งหมดได้เดินทางไปสักการะเยี่ยมชมพลับพลาที่ประทับและแท่นหินจารึก พระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พร้อมทั้งปลูกต้นรวงผึ้ง และให้กำลังใจจิตอาสาที่มาร่วมกันทำความสะอาดในครั้งนี้ ตลอดจนรับฟังข้อเท็จจริงและแนวทางการอนุรักษ์พลับพลาที่ประทับและแท่นหินจารึกพระปรมาภิไธยในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ธารเสด็จ ต่อมาในช่วงบ่าย พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พันโท เทพจิต วีณะคุปต์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 4 และคณะ ได้ร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานราชการเกาะพะงัน ณ โรงพยาบาลเกาะ พะงัน เพื่อรับฟังการบรรยายสรุป และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนในประเด็น ดังนี้ 1) ปัญหามาตรฐานและการบริหารจัดการท่าเทียบเรือและเรือโดยสาร 2) ปัญหารถรับจ้างสาธารณะ 3) ปัญหาการอำนวยความสะดวกของภาครัฐในการให้บริการออกใบอนุญาต หรือต่อใบอนุญาตต่าง ๆ และ 4) แนวทางการอนุรักษ์พลับพลาที่ประทับและพื้นที่โดยรอบ และแท่นหินจารึกพระปรมาภิไธยในพื้นที่อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ–เกาะพะงัน