ผู้ตรวจการแผ่นดิน

        เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นำคณะลงพื้นที่อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการ “เฉลิมพระเกียรติเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมายุ 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ในอำเภอเกาะพะงันกว่า 1,000 คน ให้การต้อนรับและร่วมกันแสดงพลังความจงรักภักดี น้อมนำพระราชปณิธานและแนวพระราชดำริของพระองค์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สุขต่อสังคม และยังได้ร่วมพิธีลงนามจัดตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลเกาะพะงัน และ MOU รณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก รวมทั้งได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม "ผู้ตรวจการแผ่นดิน เราทำความดีด้วยหัวใจ" ได้แก่ มอบรถเข็นวีลแชร์ให้กับผู้พิการในพื้นที่ มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนบ้านท้องนายปาน โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ โรงเรียน วัดราษฎร์เจริญ โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน โรงเรียนบ้านศรีธนู และมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านโฉลกหลำ นอกจากนี้ ในบริเวณงานยังมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้จากองค์กรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และการออกหน่วยให้บริการประชาชนต่างๆ กว่า 20 หน่วย เช่น บริการตัดผม บริการด้านสุขภาพจากโรงพยาบาล บริการสอบใบขับขี่จากขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นต้น ซึ่งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินยังได้นำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ (Mobile Unit) มาออกหน่วยบริการรับเรื่องร้องเรียนและให้คำปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย ตลอดจนจัดกิจกรรมสันทนาการบอกเล่าความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดินอันเป็นประโยชน์แก่พี่น้องชาวเกาะพะงัน
และในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน คณะทั้งหมดยังได้ร่วมกิจกรรมปล่อยเต่าคืนสู่ท้องทะเล เพื่อสร้างความสมดุลของระบบนิเวศ ณ บริเวณชายหาดบ้านท้องศาลา อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี อีกด้วย