สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

        เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากนายเผด็จ เมธิยานนท์ และคณะผู้ยื่นประมูลบริหารท่าเรือแหลมฉบัง ขอความเป็นธรรมต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณี การท่าเรือแห่งประเทศไทยอาจมีการดำเนินการเปิดประมูลบริหารท่าเรือแหลมฉบัง เฟส 3 ไม่โปร่งใส