สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

        เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายเมธี มั่นคง ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะ ประชุมหารือร่วมกับผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ผู้แทนกระทรวงคมนาคม และผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณี การไม่ได้รับความเป็นธรรมจากคณะกรรมการคัดเลือกโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ในส่วนของท่าเทียบเรือ F การท่าเรือแห่งประเทศไทย ในการคัดเลือกบริษัทเอกชนเข้าร่วมลงทุนโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3