สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

        เมื่อวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2562 นายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายเมธี มั่นคง ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะ ได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือพิจารณาแนวทางในการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน จากนั้นได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงและอำเภอฝางไม่ดำเนินการกับผู้บุกรุกขุดลอกเปลี่ยนแปลงลำเหมืองสาธารณะ และปิดกั้นหนองน้ำสาธารณะ บริเวณหมู่ที่ 6 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเหตุให้น้ำจากลำเหมืองไม่สามารถไหลผ่านลงสู่ลำห้วยแม่หลักหมื่นได้ ทำให้เกษตรกรในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน จากการลงพื้นที่พบว่า ขณะนี้อยู่ในช่วงหน้าแล้ง ทำให้ระดับน้ำลดลงจนเห็นแนวลำเหมืองเดิมชัดเจน ในที่ประชุมจึงมีมติให้เร่งดำเนินการขุดเลาะตลอดแนวลำเหมืองให้ไปบรรจบกับลำห้วยแม่หลักหมื่น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้ รองเลขาธิการฯ ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว