สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ผลงานที่น่าสนใจ
ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ภารกิจของผู้ตรวจการแผ่นดิน

ผู้ตรวจการแผ่นดินคือใคร?

“ผู้ตรวจการแผ่นดิน”หรือ “ออมบุดสแมน” (Ombudsman)

คือบุคคลซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา
โดยมีหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน หรือความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน

อ่านเพิ่มเติม
อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ประกาศสำนักงาน

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา

รวมกฎหมาย

บทความที่น่าสนใจ

กิจกรรมอื่นๆ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สผผ.

ยื่นคำขอใช้บริการข้อมูลข่าวสาร  ทางอินเทอร์เน็ต

ยื่นคำขอออนไลน์

    แบบประเมินความพึงพอใจ       ทางอินเทอเน็ต

ประเมินออนไลน์

ปฎิทินกิจกรรมผู้ตรวจการแผ่นดิน

Download สื่อประชาสัมพันธ์

แอปพลิเคชัน ‘ผู้ตรวจการแผ่นดิน’

ระบบรับเรื่องร้องเรียนผ่านโมบายแอปพลิเคชัน
สามารถ Download ได้ในระบบ iOS และ Andriod

(Download คู่มือการใช้งานได้ที่นี่)